Uyum / Davranış Kodu

HM Uluslararası Proje Taşımacılığı A.Ş.; çimento fabrikaları, enerji santralleri, demir & çelik fabrikaları, petrokimya tesisleri gibi dünya çapında önemi olan endüstriyel yapıların kurulumunun, tamamlanmasının ve hizmete girmesinin her aşamasında yer alan, ağır ve hacimli makinalar ve ekipmanlarla birlikte endüstriyel yatırım eşyalarının taşımasında uzmanlaşmış proje taşımacılığı ve uluslararası lojistik şirketidir.  Hizmetlerimiz, yapının bulunduğu yere bağlı olarak varış ülkesindeki son taşımayı ve gerekirse kurulumu da kapsamaktadır. HM Uluslararası Proje Taşımacılığı A.Ş. Türkiye’deki merkezi ile birlikte dünya üzerindeki müşterileri için uluslararası ilke ile çalışır ve aşağıdaki bölgelere  25’ten fazla acentesi ile hizmet verir:

» Kuzey, Orta ve Güney Amerika

» Yakın / Orta Dogu

» Orta ve Doğu Avrupa, Rusya, Ukrayna

» Asya, Hindistan, Pakistan

» Kuzey ve Batı Afrika


 
HM Uluslararası Proje Taşımacılığı A.Ş.’nin yönetimi, çalışanları ve partnerleri, müşterilerinin ve servis tedarikçilerinin temel gereksinimlerini anlayan ve uyum sağlamayı kolaylaştıran, uygunluk kurallarına bağlı kalır.

 

HM Uluslararası Proje Taşımacılığı A.Ş.

Uygunluk Standartları

HM Uluslararası Proje Taşımacılığı A.Ş.’nin uygunluk standartları, faaliyetlerimizin tüm aşamalarında senkronize bir şekilde uygulanmaktadır. Şirket politikaları, mesleki ahlak ve uyum kuralları ile birlikte yolsuzlukla mücadele politikaları faaliyet ilkelerimizdir. Bu uyum kuralları ve politikaları, dünya çapındaki tüm HM Uluslararası Proje Taşımacılığı A.Ş. acenteleri, çalışanları, kardeş şirketlerimiz ve alt tedarikçilerimiz için geçerlidir.

Uygunluk Sistemleri

Mesleki ahlak ve uyum kuralları ile yolsuzlukla mücadele politikalarını takip eden kanunlar içerisinde ve diğerleri arasında ön görülen yasal koşullarla uyumlu olarak çalışır ve ya geliştirilir ve düzenli olarak güncellenir.

HM Uluslararası Proje Taşımacılığı A.Ş. yönetimi, partnerleri ve çalışanları bireysel risk seviyesi gelişimi hedefleyen, yüz yüze ve yazılı olarak yapılan uyum eğitimlerine düzenli olarak katılmaktadırlar.

İş İlişkileri

HM Uluslararası Proje Taşımacılığı A.Ş.; şeffaf ve dışa dönük iş stilinin, tüm iş ilişkilerince görülmesini ve bunun etrafında şekillenmiş olan güvenilir partnerlik bekler.

HM Uluslararası Proje Taşımacılığı A.Ş. ve partnerleri, kararlarını katı ve sağlam iş kuralları altında oluştururlar. Özel ilişkilerin ve hırsların, bu kuralların önüne geçmesine izin vermez.

Yolsuzlukla Mücadele

HM Uluslararası Proje Taşımacılığı A.Ş, ortaklarının ve çalışanlarının yolsuzluk yapmalarına müsaade etmez. Çalışanlarımız, alt tedarikçilerimizin ve ortaklarımızın; müşterilere, yetkililere veya diğer üçüncü taraflara herhangi bir rüşvet, uygunsuz bağış veya diğer yasadışı ödeme veya menfaatler vermeyeceğini garanti eder.

Davetiyeler ve Hediyeler

HM Uluslararası Proje Taşımacılığı A.Ş., iş ortaklarının, tedarikçilerinin ve acentelerinin, başkalarının kararlarını haksız yere etkilemek için uygunsuz menfaatler besleyen herhangi bir davet veya hediye tekliflerini kabul etmez.

Yetkili Makamlarla İlişki

HM Uluslararası Proje Taşımacılığı A.Ş. yöneticileri ve çalışanları, kendilerinin ve devlet memurlarının arasında rüşvet veya kolaylıkların herhangi bir şeklinin var olmasının bahsi geçmesine dahi izin vermez.

Acenteler

Temsilcilerle olan iş birliği, yalnızca ticaretin yapıldığı ülkedeki yürürlükteki yasalar altında yapılır.

Piyasadaki Adil Rekabet Tutumu

HM Uluslararası Proje Taşımacılığı A.Ş uluslararası lojistik pazarının adil ve sorumluluk sahibi bir elemanıdır. Varlığını, sözleşme yükümlülüklerine bağlı olarak sürdürmektedir.

HM Uluslararası Proje Taşımacılığı A.Ş., iş ortaklarından da aynısını bekler ve onlardan özellikle aşağıdaki ilkeleri göstermelerini ister:

Serbest Rekabet

HM Uluslararası Proje Taşımacılığı A.Ş., ilgili tekelciliğe karşı yasalarına uygun hareket eder. HM Uluslararası Proje Taşımacılığı A.Ş., rakiplerle, tedarikçilerle veya müşterilerle rekabete aykırı herhangi bir sözleşme içinde yer almaz.

Sınırlı Şartlar

HM Uluslararası Proje Taşımacılığı A.Ş., ürünlerin, hizmetlerin ve bilgilerin ithalat ve ihracatıyla ile ilgili olan yasal hükümlere göre çalışır. 

Kara Para Aklanması

HM Uluslararası Proje Taşımacılığı A.Ş., yalnızca HM Uluslararası Proje Taşımacılığı A.Ş.'nin inovatif bütünlüğünü sağlayan iş ortaklarıyla iş ilişkileri yürütür. Uygulanmakta olan yasal para geçiş işlemlerinin sağlandığından emin olur.

Varlıklar ve İşletme Gizlilikleri

HM Uluslararası Proje Taşımacılığı A.Ş. içindeki değerli evraklar ve şirket varlıkları güvende tutulur.

HM Uluslararası Proje Taşımacılığı A.Ş, iş ortaklarının özellikle aşağıdaki ilkelere uymalarını beklemektedir:

Bilgi, Patent, Ticaret ve İşletme Sırları

HM Uluslararası Proje Taşımacılığı A.Ş. ve iş ortakları, HM Uluslararası Proje Taşımacılığı A.Ş. 'nin sahip olduğu teknik bilgi, patent, ticaret üçüncü parti anlaşmalarını gizli tutar. Bu, önceden verilmiş yazılı muvafakat name veya herhangi bir açıklama olmaksınız anlaşılır.

HM Uluslararası Proje Taşımacılığı A.Ş. ‘nin yöneticileri, çalışanları ve iş ortakları, müşteriler, tedarikçiler, çalışanlar ve ilgili diğer tarafların kişisel bilgilerini korumak için yürürlükteki tüm yasaları kabul eder.

Yasal Uyum

HM Uluslararası Proje Taşımacılığı A.Ş. ‘nin yöneticileri, çalışanları, partnerleri ve iş ortakları geçerli yasal sistem(ler)e uymaktadır.

Çalışanların Temel İnsan Haklarına Saygı

HM Uluslararası Proje Taşımacılığı A.Ş ‘nin yöneticileri, çalışanları, partnerleri ve iş ortakları, cilt rengi, ırkı, uyruğu, sosyal geçmişi, engellilikleri, cinsel tercihleri, siyasi veya dini inançları, cinsiyet veya yaş gözetmeksizin herkese eşit fırsatlar ve imkanlar tanır;

Her bireyin kişisel haysiyetine, gizliliğine ve haklarına saygı duyar;

Herhangi bir kişiyi o kişinin isteğine aykırı olarak işe almaktan veya çalıştırmaktan kaçınır;

Ruhsal şiddet, cinsel taciz veya ayrımcılık gibi kabul edilemez herhangi bir muameleye tolerans göstermeyi reddeder;

Cinsel, zorlayıcı, tehditkâr, istismar edici veya kırıcı olan jestler, dil ve fiziksel temas da dahil olmak üzere davranışları yasaklar;

Adil bir ücret sağlamak ve geçerli ulusal yasal asgari ücreti garanti eder;

Yürürlükteki kanunlarda belirtilen azami çalışma saatlerine uyar;

Yasal açıdan mümkün olduğu kadar, çalışanların serbest bir şekilde örgütlenme hakkını tanır ve çalışan örgütleri ya da sendika üyelerine karşı lehte ya da ayrımcılık yapmamalarını sağlar.

Çocuk İşçiliğinin Yasaklanması

HM Uluslararası Proje Taşımacılığı A.Ş 'in yöneticileri, çalışanları, partnerleri ve iş ortakları, 15 yaşın altında ya da 138 sayılı ILO Sözleşmesine tabi gelişmekte olan ülkeler için 14 yaşın altında herhangi bir çalışan istihdam etmemektedir.

Çalışanların Sağlığı ve Güvenliği

HM Uluslararası Proje Taşımacılığı A.Ş.'in yöneticileri, çalışanları, partnerleri ve  iş ortakları, çalışanlarının sağlığı ve güvenliğinden sorumludur;

Kazaları ve mesleki hastalıkları kontrol altına almak ve olası ihmallerin önlemini alır;

Çalışanların sağlık ve güvenlik konularında eğitilmesini sağlar;

İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemini kullanır.

Çevresel Koruma

HM Uluslararası Proje Taşımacılığı A.Ş.'nin yöneticileri, çalışanları, partnerleri ve iş ortakları, çevre koruma ile ilgili geçerli yasal ve uluslararası standartlara uygun hareket eder ve şu maddelere göre hareket ederler:

-Çevre kirliliğini en aza indirgemek ve çevre korumasında sürekli gelişmeler yapmak;

-Makul çevre yönetim sistemi kurmak ve kullanmak.

Tedarik Zinciri

HM Uluslararası Proje Taşımacılığı A.Ş.' nin yöneticileri, çalışanları, partnerleri ve iş ortakları; iş partneri seçme ile ilgili eşitlik ilkelerine göre hareket etmeleri için tedarikçilerini teşvik eder ve bu konuda gayretli bir çaba gösterir.

HM Uluslararası Proje Taşımacılığı A.Ş.' nin tüm yöneticileri, çalışanları, partnerleri ve iş ortakları, konu “Davranış Kuralları” 'nın ellerine ulaştığı andan itibaren bu kurallara uymayı kabul eder ve iletildiği takdirde bu kurallardaki değişiklere uymayı teyit ederler.

Herhangi bir işlemin HM Uluslararası Proje Taşımacılığı A.Ş. politikalarına veya yürürlükte olan yasalara uyup uymadığına dair bir soru ortaya çıkarsa, bu soruyu doğrudan aşağıda belirtilen tarafa sunmalısınız:

-HM Uluslararası Proje Taşımacılığı A.Ş. Davranış Kuralları olan tüm yöneticiler, çalışanlar ve partnerler.

HM Uluslararası Proje Taşımacılığı A.Ş. bu kişilere misilleme yapılmasını önleme taahhüdü vardır. Bununla birlikte, HM Uluslararası Proje Taşımacılığı A.Ş.’ ye bilerek sahte bir suçlama yapan veya yanlış bilgi sağlayan herkesi disipline etme hakkını saklı tutar.

Davranış Kurallarına aykırı herhangi bir ihlal veya uyumsuzluk derhal denetim kuruluna bildirilmelidir. Bu bildirimler, uygun değerlendirme yapılabilmesi için olabildiğince çok detaylı bilgi içermelidir. Davranış kurallarının ihlal edilmesi durumunda disiplin işlemi yapılabilir.

Suç bildirimleri, aşağıda adı geçen “Anlaşma Sorumlusu” veya HM Uluslararası Proje Taşımacılığı A.Ş. Denetim Kurulu’na yapılabilir.

Foto Galeri
HM Uluslararası Proje Taşımacılığı A.Ş. 2017 © Tüm Hakları Saklıdır.
web tasarım grimor

Uyum / Davranış Kodu

HM Uluslararası Proje Taşımacılığı A.Ş.; çimento fabrikaları, enerji santralleri, demir & çelik fabrikaları, petrokimya tesisleri gibi dünya çapında önemi olan endüstriyel yapıların kurulumunun, tamamlanmasının ve hizmete girmesinin her aşamasında yer alan, ağır ve hacimli makinalar ve ekipmanlarla birlikte endüstriyel yatırım eşyalarının taşımasında uzmanlaşmış proje taşımacılığı ve uluslararası lojistik şirketidir.  Hizmetlerimiz, yapının bulunduğu yere bağlı olarak varış ülkesindeki son taşımayı ve gerekirse kurulumu da kapsamaktadır. HM Uluslararası Proje Taşımacılığı A.Ş. Türkiye’deki merkezi ile birlikte dünya üzerindeki müşterileri için uluslararası ilke ile çalışır ve aşağıdaki bölgelere  25’ten fazla acentesi ile hizmet verir:

» Kuzey, Orta ve Güney Amerika

» Yakın / Orta Dogu

» Orta ve Doğu Avrupa, Rusya, Ukrayna

» Asya, Hindistan, Pakistan

» Kuzey ve Batı Afrika


 
HM Uluslararası Proje Taşımacılığı A.Ş.’nin yönetimi, çalışanları ve partnerleri, müşterilerinin ve servis tedarikçilerinin temel gereksinimlerini anlayan ve uyum sağlamayı kolaylaştıran, uygunluk kurallarına bağlı kalır.

 

HM Uluslararası Proje Taşımacılığı A.Ş.

Uygunluk Standartları

HM Uluslararası Proje Taşımacılığı A.Ş.’nin uygunluk standartları, faaliyetlerimizin tüm aşamalarında senkronize bir şekilde uygulanmaktadır. Şirket politikaları, mesleki ahlak ve uyum kuralları ile birlikte yolsuzlukla mücadele politikaları faaliyet ilkelerimizdir. Bu uyum kuralları ve politikaları, dünya çapındaki tüm HM Uluslararası Proje Taşımacılığı A.Ş. acenteleri, çalışanları, kardeş şirketlerimiz ve alt tedarikçilerimiz için geçerlidir.

Uygunluk Sistemleri

Mesleki ahlak ve uyum kuralları ile yolsuzlukla mücadele politikalarını takip eden kanunlar içerisinde ve diğerleri arasında ön görülen yasal koşullarla uyumlu olarak çalışır ve ya geliştirilir ve düzenli olarak güncellenir.

HM Uluslararası Proje Taşımacılığı A.Ş. yönetimi, partnerleri ve çalışanları bireysel risk seviyesi gelişimi hedefleyen, yüz yüze ve yazılı olarak yapılan uyum eğitimlerine düzenli olarak katılmaktadırlar.

İş İlişkileri

HM Uluslararası Proje Taşımacılığı A.Ş.; şeffaf ve dışa dönük iş stilinin, tüm iş ilişkilerince görülmesini ve bunun etrafında şekillenmiş olan güvenilir partnerlik bekler.

HM Uluslararası Proje Taşımacılığı A.Ş. ve partnerleri, kararlarını katı ve sağlam iş kuralları altında oluştururlar. Özel ilişkilerin ve hırsların, bu kuralların önüne geçmesine izin vermez.

Yolsuzlukla Mücadele

HM Uluslararası Proje Taşımacılığı A.Ş, ortaklarının ve çalışanlarının yolsuzluk yapmalarına müsaade etmez. Çalışanlarımız, alt tedarikçilerimizin ve ortaklarımızın; müşterilere, yetkililere veya diğer üçüncü taraflara herhangi bir rüşvet, uygunsuz bağış veya diğer yasadışı ödeme veya menfaatler vermeyeceğini garanti eder.

Davetiyeler ve Hediyeler

HM Uluslararası Proje Taşımacılığı A.Ş., iş ortaklarının, tedarikçilerinin ve acentelerinin, başkalarının kararlarını haksız yere etkilemek için uygunsuz menfaatler besleyen herhangi bir davet veya hediye tekliflerini kabul etmez.

Yetkili Makamlarla İlişki

HM Uluslararası Proje Taşımacılığı A.Ş. yöneticileri ve çalışanları, kendilerinin ve devlet memurlarının arasında rüşvet veya kolaylıkların herhangi bir şeklinin var olmasının bahsi geçmesine dahi izin vermez.

Acenteler

Temsilcilerle olan iş birliği, yalnızca ticaretin yapıldığı ülkedeki yürürlükteki yasalar altında yapılır.

Piyasadaki Adil Rekabet Tutumu

HM Uluslararası Proje Taşımacılığı A.Ş uluslararası lojistik pazarının adil ve sorumluluk sahibi bir elemanıdır. Varlığını, sözleşme yükümlülüklerine bağlı olarak sürdürmektedir.

HM Uluslararası Proje Taşımacılığı A.Ş., iş ortaklarından da aynısını bekler ve onlardan özellikle aşağıdaki ilkeleri göstermelerini ister:

Serbest Rekabet

HM Uluslararası Proje Taşımacılığı A.Ş., ilgili tekelciliğe karşı yasalarına uygun hareket eder. HM Uluslararası Proje Taşımacılığı A.Ş., rakiplerle, tedarikçilerle veya müşterilerle rekabete aykırı herhangi bir sözleşme içinde yer almaz.

Sınırlı Şartlar

HM Uluslararası Proje Taşımacılığı A.Ş., ürünlerin, hizmetlerin ve bilgilerin ithalat ve ihracatıyla ile ilgili olan yasal hükümlere göre çalışır. 

Kara Para Aklanması

HM Uluslararası Proje Taşımacılığı A.Ş., yalnızca HM Uluslararası Proje Taşımacılığı A.Ş.'nin inovatif bütünlüğünü sağlayan iş ortaklarıyla iş ilişkileri yürütür. Uygulanmakta olan yasal para geçiş işlemlerinin sağlandığından emin olur.

Varlıklar ve İşletme Gizlilikleri

HM Uluslararası Proje Taşımacılığı A.Ş. içindeki değerli evraklar ve şirket varlıkları güvende tutulur.

HM Uluslararası Proje Taşımacılığı A.Ş, iş ortaklarının özellikle aşağıdaki ilkelere uymalarını beklemektedir:

Bilgi, Patent, Ticaret ve İşletme Sırları

HM Uluslararası Proje Taşımacılığı A.Ş. ve iş ortakları, HM Uluslararası Proje Taşımacılığı A.Ş. 'nin sahip olduğu teknik bilgi, patent, ticaret üçüncü parti anlaşmalarını gizli tutar. Bu, önceden verilmiş yazılı muvafakat name veya herhangi bir açıklama olmaksınız anlaşılır.

HM Uluslararası Proje Taşımacılığı A.Ş. ‘nin yöneticileri, çalışanları ve iş ortakları, müşteriler, tedarikçiler, çalışanlar ve ilgili diğer tarafların kişisel bilgilerini korumak için yürürlükteki tüm yasaları kabul eder.

Yasal Uyum

HM Uluslararası Proje Taşımacılığı A.Ş. ‘nin yöneticileri, çalışanları, partnerleri ve iş ortakları geçerli yasal sistem(ler)e uymaktadır.

Çalışanların Temel İnsan Haklarına Saygı

HM Uluslararası Proje Taşımacılığı A.Ş ‘nin yöneticileri, çalışanları, partnerleri ve iş ortakları, cilt rengi, ırkı, uyruğu, sosyal geçmişi, engellilikleri, cinsel tercihleri, siyasi veya dini inançları, cinsiyet veya yaş gözetmeksizin herkese eşit fırsatlar ve imkanlar tanır;

Her bireyin kişisel haysiyetine, gizliliğine ve haklarına saygı duyar;

Herhangi bir kişiyi o kişinin isteğine aykırı olarak işe almaktan veya çalıştırmaktan kaçınır;

Ruhsal şiddet, cinsel taciz veya ayrımcılık gibi kabul edilemez herhangi bir muameleye tolerans göstermeyi reddeder;

Cinsel, zorlayıcı, tehditkâr, istismar edici veya kırıcı olan jestler, dil ve fiziksel temas da dahil olmak üzere davranışları yasaklar;

Adil bir ücret sağlamak ve geçerli ulusal yasal asgari ücreti garanti eder;

Yürürlükteki kanunlarda belirtilen azami çalışma saatlerine uyar;

Yasal açıdan mümkün olduğu kadar, çalışanların serbest bir şekilde örgütlenme hakkını tanır ve çalışan örgütleri ya da sendika üyelerine karşı lehte ya da ayrımcılık yapmamalarını sağlar.

Çocuk İşçiliğinin Yasaklanması

HM Uluslararası Proje Taşımacılığı A.Ş 'in yöneticileri, çalışanları, partnerleri ve iş ortakları, 15 yaşın altında ya da 138 sayılı ILO Sözleşmesine tabi gelişmekte olan ülkeler için 14 yaşın altında herhangi bir çalışan istihdam etmemektedir.

Çalışanların Sağlığı ve Güvenliği

HM Uluslararası Proje Taşımacılığı A.Ş.'in yöneticileri, çalışanları, partnerleri ve  iş ortakları, çalışanlarının sağlığı ve güvenliğinden sorumludur;

Kazaları ve mesleki hastalıkları kontrol altına almak ve olası ihmallerin önlemini alır;

Çalışanların sağlık ve güvenlik konularında eğitilmesini sağlar;

İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemini kullanır.

Çevresel Koruma

HM Uluslararası Proje Taşımacılığı A.Ş.'nin yöneticileri, çalışanları, partnerleri ve iş ortakları, çevre koruma ile ilgili geçerli yasal ve uluslararası standartlara uygun hareket eder ve şu maddelere göre hareket ederler:

-Çevre kirliliğini en aza indirgemek ve çevre korumasında sürekli gelişmeler yapmak;

-Makul çevre yönetim sistemi kurmak ve kullanmak.

Tedarik Zinciri

HM Uluslararası Proje Taşımacılığı A.Ş.' nin yöneticileri, çalışanları, partnerleri ve iş ortakları; iş partneri seçme ile ilgili eşitlik ilkelerine göre hareket etmeleri için tedarikçilerini teşvik eder ve bu konuda gayretli bir çaba gösterir.

HM Uluslararası Proje Taşımacılığı A.Ş.' nin tüm yöneticileri, çalışanları, partnerleri ve iş ortakları, konu “Davranış Kuralları” 'nın ellerine ulaştığı andan itibaren bu kurallara uymayı kabul eder ve iletildiği takdirde bu kurallardaki değişiklere uymayı teyit ederler.

Herhangi bir işlemin HM Uluslararası Proje Taşımacılığı A.Ş. politikalarına veya yürürlükte olan yasalara uyup uymadığına dair bir soru ortaya çıkarsa, bu soruyu doğrudan aşağıda belirtilen tarafa sunmalısınız:

-HM Uluslararası Proje Taşımacılığı A.Ş. Davranış Kuralları olan tüm yöneticiler, çalışanlar ve partnerler.

HM Uluslararası Proje Taşımacılığı A.Ş. bu kişilere misilleme yapılmasını önleme taahhüdü vardır. Bununla birlikte, HM Uluslararası Proje Taşımacılığı A.Ş.’ ye bilerek sahte bir suçlama yapan veya yanlış bilgi sağlayan herkesi disipline etme hakkını saklı tutar.

Davranış Kurallarına aykırı herhangi bir ihlal veya uyumsuzluk derhal denetim kuruluna bildirilmelidir. Bu bildirimler, uygun değerlendirme yapılabilmesi için olabildiğince çok detaylı bilgi içermelidir. Davranış kurallarının ihlal edilmesi durumunda disiplin işlemi yapılabilir.

Suç bildirimleri, aşağıda adı geçen “Anlaşma Sorumlusu” veya HM Uluslararası Proje Taşımacılığı A.Ş. Denetim Kurulu’na yapılabilir.

Foto Galeri
HM Uluslararası Proje Taşımacılığı A.Ş. 2017 © Tüm Hakları Saklıdır.
web tasarım grimor

Uyum / Davranış Kodu

HM Uluslararası Proje Taşımacılığı A.Ş.; çimento fabrikaları, enerji santralleri, demir & çelik fabrikaları, petrokimya tesisleri gibi dünya çapında önemi olan endüstriyel yapıların kurulumunun, tamamlanmasının ve hizmete girmesinin her aşamasında yer alan, ağır ve hacimli makinalar ve ekipmanlarla birlikte endüstriyel yatırım eşyalarının taşımasında uzmanlaşmış proje taşımacılığı ve uluslararası lojistik şirketidir.  Hizmetlerimiz, yapının bulunduğu yere bağlı olarak varış ülkesindeki son taşımayı ve gerekirse kurulumu da kapsamaktadır. HM Uluslararası Proje Taşımacılığı A.Ş. Türkiye’deki merkezi ile birlikte dünya üzerindeki müşterileri için uluslararası ilke ile çalışır ve aşağıdaki bölgelere  25’ten fazla acentesi ile hizmet verir:

» Kuzey, Orta ve Güney Amerika

» Yakın / Orta Dogu

» Orta ve Doğu Avrupa, Rusya, Ukrayna

» Asya, Hindistan, Pakistan

» Kuzey ve Batı Afrika


 
HM Uluslararası Proje Taşımacılığı A.Ş.’nin yönetimi, çalışanları ve partnerleri, müşterilerinin ve servis tedarikçilerinin temel gereksinimlerini anlayan ve uyum sağlamayı kolaylaştıran, uygunluk kurallarına bağlı kalır.

 

HM Uluslararası Proje Taşımacılığı A.Ş.

Uygunluk Standartları

HM Uluslararası Proje Taşımacılığı A.Ş.’nin uygunluk standartları, faaliyetlerimizin tüm aşamalarında senkronize bir şekilde uygulanmaktadır. Şirket politikaları, mesleki ahlak ve uyum kuralları ile birlikte yolsuzlukla mücadele politikaları faaliyet ilkelerimizdir. Bu uyum kuralları ve politikaları, dünya çapındaki tüm HM Uluslararası Proje Taşımacılığı A.Ş. acenteleri, çalışanları, kardeş şirketlerimiz ve alt tedarikçilerimiz için geçerlidir.

Uygunluk Sistemleri

Mesleki ahlak ve uyum kuralları ile yolsuzlukla mücadele politikalarını takip eden kanunlar içerisinde ve diğerleri arasında ön görülen yasal koşullarla uyumlu olarak çalışır ve ya geliştirilir ve düzenli olarak güncellenir.

HM Uluslararası Proje Taşımacılığı A.Ş. yönetimi, partnerleri ve çalışanları bireysel risk seviyesi gelişimi hedefleyen, yüz yüze ve yazılı olarak yapılan uyum eğitimlerine düzenli olarak katılmaktadırlar.

İş İlişkileri

HM Uluslararası Proje Taşımacılığı A.Ş.; şeffaf ve dışa dönük iş stilinin, tüm iş ilişkilerince görülmesini ve bunun etrafında şekillenmiş olan güvenilir partnerlik bekler.

HM Uluslararası Proje Taşımacılığı A.Ş. ve partnerleri, kararlarını katı ve sağlam iş kuralları altında oluştururlar. Özel ilişkilerin ve hırsların, bu kuralların önüne geçmesine izin vermez.

Yolsuzlukla Mücadele

HM Uluslararası Proje Taşımacılığı A.Ş, ortaklarının ve çalışanlarının yolsuzluk yapmalarına müsaade etmez. Çalışanlarımız, alt tedarikçilerimizin ve ortaklarımızın; müşterilere, yetkililere veya diğer üçüncü taraflara herhangi bir rüşvet, uygunsuz bağış veya diğer yasadışı ödeme veya menfaatler vermeyeceğini garanti eder.

Davetiyeler ve Hediyeler

HM Uluslararası Proje Taşımacılığı A.Ş., iş ortaklarının, tedarikçilerinin ve acentelerinin, başkalarının kararlarını haksız yere etkilemek için uygunsuz menfaatler besleyen herhangi bir davet veya hediye tekliflerini kabul etmez.

Yetkili Makamlarla İlişki

HM Uluslararası Proje Taşımacılığı A.Ş. yöneticileri ve çalışanları, kendilerinin ve devlet memurlarının arasında rüşvet veya kolaylıkların herhangi bir şeklinin var olmasının bahsi geçmesine dahi izin vermez.

Acenteler

Temsilcilerle olan iş birliği, yalnızca ticaretin yapıldığı ülkedeki yürürlükteki yasalar altında yapılır.

Piyasadaki Adil Rekabet Tutumu

HM Uluslararası Proje Taşımacılığı A.Ş uluslararası lojistik pazarının adil ve sorumluluk sahibi bir elemanıdır. Varlığını, sözleşme yükümlülüklerine bağlı olarak sürdürmektedir.

HM Uluslararası Proje Taşımacılığı A.Ş., iş ortaklarından da aynısını bekler ve onlardan özellikle aşağıdaki ilkeleri göstermelerini ister:

Serbest Rekabet

HM Uluslararası Proje Taşımacılığı A.Ş., ilgili tekelciliğe karşı yasalarına uygun hareket eder. HM Uluslararası Proje Taşımacılığı A.Ş., rakiplerle, tedarikçilerle veya müşterilerle rekabete aykırı herhangi bir sözleşme içinde yer almaz.

Sınırlı Şartlar

HM Uluslararası Proje Taşımacılığı A.Ş., ürünlerin, hizmetlerin ve bilgilerin ithalat ve ihracatıyla ile ilgili olan yasal hükümlere göre çalışır. 

Kara Para Aklanması

HM Uluslararası Proje Taşımacılığı A.Ş., yalnızca HM Uluslararası Proje Taşımacılığı A.Ş.'nin inovatif bütünlüğünü sağlayan iş ortaklarıyla iş ilişkileri yürütür. Uygulanmakta olan yasal para geçiş işlemlerinin sağlandığından emin olur.

Varlıklar ve İşletme Gizlilikleri

HM Uluslararası Proje Taşımacılığı A.Ş. içindeki değerli evraklar ve şirket varlıkları güvende tutulur.

HM Uluslararası Proje Taşımacılığı A.Ş, iş ortaklarının özellikle aşağıdaki ilkelere uymalarını beklemektedir:

Bilgi, Patent, Ticaret ve İşletme Sırları

HM Uluslararası Proje Taşımacılığı A.Ş. ve iş ortakları, HM Uluslararası Proje Taşımacılığı A.Ş. 'nin sahip olduğu teknik bilgi, patent, ticaret üçüncü parti anlaşmalarını gizli tutar. Bu, önceden verilmiş yazılı muvafakat name veya herhangi bir açıklama olmaksınız anlaşılır.

HM Uluslararası Proje Taşımacılığı A.Ş. ‘nin yöneticileri, çalışanları ve iş ortakları, müşteriler, tedarikçiler, çalışanlar ve ilgili diğer tarafların kişisel bilgilerini korumak için yürürlükteki tüm yasaları kabul eder.

Yasal Uyum

HM Uluslararası Proje Taşımacılığı A.Ş. ‘nin yöneticileri, çalışanları, partnerleri ve iş ortakları geçerli yasal sistem(ler)e uymaktadır.

Çalışanların Temel İnsan Haklarına Saygı

HM Uluslararası Proje Taşımacılığı A.Ş ‘nin yöneticileri, çalışanları, partnerleri ve iş ortakları, cilt rengi, ırkı, uyruğu, sosyal geçmişi, engellilikleri, cinsel tercihleri, siyasi veya dini inançları, cinsiyet veya yaş gözetmeksizin herkese eşit fırsatlar ve imkanlar tanır;

Her bireyin kişisel haysiyetine, gizliliğine ve haklarına saygı duyar;

Herhangi bir kişiyi o kişinin isteğine aykırı olarak işe almaktan veya çalıştırmaktan kaçınır;

Ruhsal şiddet, cinsel taciz veya ayrımcılık gibi kabul edilemez herhangi bir muameleye tolerans göstermeyi reddeder;

Cinsel, zorlayıcı, tehditkâr, istismar edici veya kırıcı olan jestler, dil ve fiziksel temas da dahil olmak üzere davranışları yasaklar;

Adil bir ücret sağlamak ve geçerli ulusal yasal asgari ücreti garanti eder;

Yürürlükteki kanunlarda belirtilen azami çalışma saatlerine uyar;

Yasal açıdan mümkün olduğu kadar, çalışanların serbest bir şekilde örgütlenme hakkını tanır ve çalışan örgütleri ya da sendika üyelerine karşı lehte ya da ayrımcılık yapmamalarını sağlar.

Çocuk İşçiliğinin Yasaklanması

HM Uluslararası Proje Taşımacılığı A.Ş 'in yöneticileri, çalışanları, partnerleri ve iş ortakları, 15 yaşın altında ya da 138 sayılı ILO Sözleşmesine tabi gelişmekte olan ülkeler için 14 yaşın altında herhangi bir çalışan istihdam etmemektedir.

Çalışanların Sağlığı ve Güvenliği

HM Uluslararası Proje Taşımacılığı A.Ş.'in yöneticileri, çalışanları, partnerleri ve  iş ortakları, çalışanlarının sağlığı ve güvenliğinden sorumludur;

Kazaları ve mesleki hastalıkları kontrol altına almak ve olası ihmallerin önlemini alır;

Çalışanların sağlık ve güvenlik konularında eğitilmesini sağlar;

İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemini kullanır.

Çevresel Koruma

HM Uluslararası Proje Taşımacılığı A.Ş.'nin yöneticileri, çalışanları, partnerleri ve iş ortakları, çevre koruma ile ilgili geçerli yasal ve uluslararası standartlara uygun hareket eder ve şu maddelere göre hareket ederler:

-Çevre kirliliğini en aza indirgemek ve çevre korumasında sürekli gelişmeler yapmak;

-Makul çevre yönetim sistemi kurmak ve kullanmak.

Tedarik Zinciri

HM Uluslararası Proje Taşımacılığı A.Ş.' nin yöneticileri, çalışanları, partnerleri ve iş ortakları; iş partneri seçme ile ilgili eşitlik ilkelerine göre hareket etmeleri için tedarikçilerini teşvik eder ve bu konuda gayretli bir çaba gösterir.

HM Uluslararası Proje Taşımacılığı A.Ş.' nin tüm yöneticileri, çalışanları, partnerleri ve iş ortakları, konu “Davranış Kuralları” 'nın ellerine ulaştığı andan itibaren bu kurallara uymayı kabul eder ve iletildiği takdirde bu kurallardaki değişiklere uymayı teyit ederler.

Herhangi bir işlemin HM Uluslararası Proje Taşımacılığı A.Ş. politikalarına veya yürürlükte olan yasalara uyup uymadığına dair bir soru ortaya çıkarsa, bu soruyu doğrudan aşağıda belirtilen tarafa sunmalısınız:

-HM Uluslararası Proje Taşımacılığı A.Ş. Davranış Kuralları olan tüm yöneticiler, çalışanlar ve partnerler.

HM Uluslararası Proje Taşımacılığı A.Ş. bu kişilere misilleme yapılmasını önleme taahhüdü vardır. Bununla birlikte, HM Uluslararası Proje Taşımacılığı A.Ş.’ ye bilerek sahte bir suçlama yapan veya yanlış bilgi sağlayan herkesi disipline etme hakkını saklı tutar.

Davranış Kurallarına aykırı herhangi bir ihlal veya uyumsuzluk derhal denetim kuruluna bildirilmelidir. Bu bildirimler, uygun değerlendirme yapılabilmesi için olabildiğince çok detaylı bilgi içermelidir. Davranış kurallarının ihlal edilmesi durumunda disiplin işlemi yapılabilir.

Suç bildirimleri, aşağıda adı geçen “Anlaşma Sorumlusu” veya HM Uluslararası Proje Taşımacılığı A.Ş. Denetim Kurulu’na yapılabilir.

Foto Galeri
HM Uluslararası Proje Taşımacılığı A.Ş. 2017 © Tüm Hakları Saklıdır.
web tasarım grimor

Uyum / Davranış Kodu

HM Uluslararası Proje Taşımacılığı A.Ş.; çimento fabrikaları, enerji santralleri, demir & çelik fabrikaları, petrokimya tesisleri gibi dünya çapında önemi olan endüstriyel yapıların kurulumunun, tamamlanmasının ve hizmete girmesinin her aşamasında yer alan, ağır ve hacimli makinalar ve ekipmanlarla birlikte endüstriyel yatırım eşyalarının taşımasında uzmanlaşmış proje taşımacılığı ve uluslararası lojistik şirketidir.  Hizmetlerimiz, yapının bulunduğu yere bağlı olarak varış ülkesindeki son taşımayı ve gerekirse kurulumu da kapsamaktadır. HM Uluslararası Proje Taşımacılığı A.Ş. Türkiye’deki merkezi ile birlikte dünya üzerindeki müşterileri için uluslararası ilke ile çalışır ve aşağıdaki bölgelere  25’ten fazla acentesi ile hizmet verir:

» Kuzey, Orta ve Güney Amerika

» Yakın / Orta Dogu

» Orta ve Doğu Avrupa, Rusya, Ukrayna

» Asya, Hindistan, Pakistan

» Kuzey ve Batı Afrika


 
HM Uluslararası Proje Taşımacılığı A.Ş.’nin yönetimi, çalışanları ve partnerleri, müşterilerinin ve servis tedarikçilerinin temel gereksinimlerini anlayan ve uyum sağlamayı kolaylaştıran, uygunluk kurallarına bağlı kalır.

 

HM Uluslararası Proje Taşımacılığı A.Ş.

Uygunluk Standartları

HM Uluslararası Proje Taşımacılığı A.Ş.’nin uygunluk standartları, faaliyetlerimizin tüm aşamalarında senkronize bir şekilde uygulanmaktadır. Şirket politikaları, mesleki ahlak ve uyum kuralları ile birlikte yolsuzlukla mücadele politikaları faaliyet ilkelerimizdir. Bu uyum kuralları ve politikaları, dünya çapındaki tüm HM Uluslararası Proje Taşımacılığı A.Ş. acenteleri, çalışanları, kardeş şirketlerimiz ve alt tedarikçilerimiz için geçerlidir.

Uygunluk Sistemleri

Mesleki ahlak ve uyum kuralları ile yolsuzlukla mücadele politikalarını takip eden kanunlar içerisinde ve diğerleri arasında ön görülen yasal koşullarla uyumlu olarak çalışır ve ya geliştirilir ve düzenli olarak güncellenir.

HM Uluslararası Proje Taşımacılığı A.Ş. yönetimi, partnerleri ve çalışanları bireysel risk seviyesi gelişimi hedefleyen, yüz yüze ve yazılı olarak yapılan uyum eğitimlerine düzenli olarak katılmaktadırlar.

İş İlişkileri

HM Uluslararası Proje Taşımacılığı A.Ş.; şeffaf ve dışa dönük iş stilinin, tüm iş ilişkilerince görülmesini ve bunun etrafında şekillenmiş olan güvenilir partnerlik bekler.

HM Uluslararası Proje Taşımacılığı A.Ş. ve partnerleri, kararlarını katı ve sağlam iş kuralları altında oluştururlar. Özel ilişkilerin ve hırsların, bu kuralların önüne geçmesine izin vermez.

Yolsuzlukla Mücadele

HM Uluslararası Proje Taşımacılığı A.Ş, ortaklarının ve çalışanlarının yolsuzluk yapmalarına müsaade etmez. Çalışanlarımız, alt tedarikçilerimizin ve ortaklarımızın; müşterilere, yetkililere veya diğer üçüncü taraflara herhangi bir rüşvet, uygunsuz bağış veya diğer yasadışı ödeme veya menfaatler vermeyeceğini garanti eder.

Davetiyeler ve Hediyeler

HM Uluslararası Proje Taşımacılığı A.Ş., iş ortaklarının, tedarikçilerinin ve acentelerinin, başkalarının kararlarını haksız yere etkilemek için uygunsuz menfaatler besleyen herhangi bir davet veya hediye tekliflerini kabul etmez.

Yetkili Makamlarla İlişki

HM Uluslararası Proje Taşımacılığı A.Ş. yöneticileri ve çalışanları, kendilerinin ve devlet memurlarının arasında rüşvet veya kolaylıkların herhangi bir şeklinin var olmasının bahsi geçmesine dahi izin vermez.

Acenteler

Temsilcilerle olan iş birliği, yalnızca ticaretin yapıldığı ülkedeki yürürlükteki yasalar altında yapılır.

Piyasadaki Adil Rekabet Tutumu

HM Uluslararası Proje Taşımacılığı A.Ş uluslararası lojistik pazarının adil ve sorumluluk sahibi bir elemanıdır. Varlığını, sözleşme yükümlülüklerine bağlı olarak sürdürmektedir.

HM Uluslararası Proje Taşımacılığı A.Ş., iş ortaklarından da aynısını bekler ve onlardan özellikle aşağıdaki ilkeleri göstermelerini ister:

Serbest Rekabet

HM Uluslararası Proje Taşımacılığı A.Ş., ilgili tekelciliğe karşı yasalarına uygun hareket eder. HM Uluslararası Proje Taşımacılığı A.Ş., rakiplerle, tedarikçilerle veya müşterilerle rekabete aykırı herhangi bir sözleşme içinde yer almaz.

Sınırlı Şartlar

HM Uluslararası Proje Taşımacılığı A.Ş., ürünlerin, hizmetlerin ve bilgilerin ithalat ve ihracatıyla ile ilgili olan yasal hükümlere göre çalışır. 

Kara Para Aklanması

HM Uluslararası Proje Taşımacılığı A.Ş., yalnızca HM Uluslararası Proje Taşımacılığı A.Ş.'nin inovatif bütünlüğünü sağlayan iş ortaklarıyla iş ilişkileri yürütür. Uygulanmakta olan yasal para geçiş işlemlerinin sağlandığından emin olur.

Varlıklar ve İşletme Gizlilikleri

HM Uluslararası Proje Taşımacılığı A.Ş. içindeki değerli evraklar ve şirket varlıkları güvende tutulur.

HM Uluslararası Proje Taşımacılığı A.Ş, iş ortaklarının özellikle aşağıdaki ilkelere uymalarını beklemektedir:

Bilgi, Patent, Ticaret ve İşletme Sırları

HM Uluslararası Proje Taşımacılığı A.Ş. ve iş ortakları, HM Uluslararası Proje Taşımacılığı A.Ş. 'nin sahip olduğu teknik bilgi, patent, ticaret üçüncü parti anlaşmalarını gizli tutar. Bu, önceden verilmiş yazılı muvafakat name veya herhangi bir açıklama olmaksınız anlaşılır.

HM Uluslararası Proje Taşımacılığı A.Ş. ‘nin yöneticileri, çalışanları ve iş ortakları, müşteriler, tedarikçiler, çalışanlar ve ilgili diğer tarafların kişisel bilgilerini korumak için yürürlükteki tüm yasaları kabul eder.

Yasal Uyum

HM Uluslararası Proje Taşımacılığı A.Ş. ‘nin yöneticileri, çalışanları, partnerleri ve iş ortakları geçerli yasal sistem(ler)e uymaktadır.

Çalışanların Temel İnsan Haklarına Saygı

HM Uluslararası Proje Taşımacılığı A.Ş ‘nin yöneticileri, çalışanları, partnerleri ve iş ortakları, cilt rengi, ırkı, uyruğu, sosyal geçmişi, engellilikleri, cinsel tercihleri, siyasi veya dini inançları, cinsiyet veya yaş gözetmeksizin herkese eşit fırsatlar ve imkanlar tanır;

Her bireyin kişisel haysiyetine, gizliliğine ve haklarına saygı duyar;

Herhangi bir kişiyi o kişinin isteğine aykırı olarak işe almaktan veya çalıştırmaktan kaçınır;

Ruhsal şiddet, cinsel taciz veya ayrımcılık gibi kabul edilemez herhangi bir muameleye tolerans göstermeyi reddeder;

Cinsel, zorlayıcı, tehditkâr, istismar edici veya kırıcı olan jestler, dil ve fiziksel temas da dahil olmak üzere davranışları yasaklar;

Adil bir ücret sağlamak ve geçerli ulusal yasal asgari ücreti garanti eder;

Yürürlükteki kanunlarda belirtilen azami çalışma saatlerine uyar;

Yasal açıdan mümkün olduğu kadar, çalışanların serbest bir şekilde örgütlenme hakkını tanır ve çalışan örgütleri ya da sendika üyelerine karşı lehte ya da ayrımcılık yapmamalarını sağlar.

Çocuk İşçiliğinin Yasaklanması

HM Uluslararası Proje Taşımacılığı A.Ş 'in yöneticileri, çalışanları, partnerleri ve iş ortakları, 15 yaşın altında ya da 138 sayılı ILO Sözleşmesine tabi gelişmekte olan ülkeler için 14 yaşın altında herhangi bir çalışan istihdam etmemektedir.

Çalışanların Sağlığı ve Güvenliği

HM Uluslararası Proje Taşımacılığı A.Ş.'in yöneticileri, çalışanları, partnerleri ve  iş ortakları, çalışanlarının sağlığı ve güvenliğinden sorumludur;

Kazaları ve mesleki hastalıkları kontrol altına almak ve olası ihmallerin önlemini alır;

Çalışanların sağlık ve güvenlik konularında eğitilmesini sağlar;

İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemini kullanır.

Çevresel Koruma

HM Uluslararası Proje Taşımacılığı A.Ş.'nin yöneticileri, çalışanları, partnerleri ve iş ortakları, çevre koruma ile ilgili geçerli yasal ve uluslararası standartlara uygun hareket eder ve şu maddelere göre hareket ederler:

-Çevre kirliliğini en aza indirgemek ve çevre korumasında sürekli gelişmeler yapmak;

-Makul çevre yönetim sistemi kurmak ve kullanmak.

Tedarik Zinciri

HM Uluslararası Proje Taşımacılığı A.Ş.' nin yöneticileri, çalışanları, partnerleri ve iş ortakları; iş partneri seçme ile ilgili eşitlik ilkelerine göre hareket etmeleri için tedarikçilerini teşvik eder ve bu konuda gayretli bir çaba gösterir.

HM Uluslararası Proje Taşımacılığı A.Ş.' nin tüm yöneticileri, çalışanları, partnerleri ve iş ortakları, konu “Davranış Kuralları” 'nın ellerine ulaştığı andan itibaren bu kurallara uymayı kabul eder ve iletildiği takdirde bu kurallardaki değişiklere uymayı teyit ederler.

Herhangi bir işlemin HM Uluslararası Proje Taşımacılığı A.Ş. politikalarına veya yürürlükte olan yasalara uyup uymadığına dair bir soru ortaya çıkarsa, bu soruyu doğrudan aşağıda belirtilen tarafa sunmalısınız:

-HM Uluslararası Proje Taşımacılığı A.Ş. Davranış Kuralları olan tüm yöneticiler, çalışanlar ve partnerler.

HM Uluslararası Proje Taşımacılığı A.Ş. bu kişilere misilleme yapılmasını önleme taahhüdü vardır. Bununla birlikte, HM Uluslararası Proje Taşımacılığı A.Ş.’ ye bilerek sahte bir suçlama yapan veya yanlış bilgi sağlayan herkesi disipline etme hakkını saklı tutar.

Davranış Kurallarına aykırı herhangi bir ihlal veya uyumsuzluk derhal denetim kuruluna bildirilmelidir. Bu bildirimler, uygun değerlendirme yapılabilmesi için olabildiğince çok detaylı bilgi içermelidir. Davranış kurallarının ihlal edilmesi durumunda disiplin işlemi yapılabilir.

Suç bildirimleri, aşağıda adı geçen “Anlaşma Sorumlusu” veya HM Uluslararası Proje Taşımacılığı A.Ş. Denetim Kurulu’na yapılabilir.

Foto Galeri

HM Uluslararası Proje Taşımacılığı A.Ş. 2017 © Tüm Hakları Saklıdır.
web tasarım grimor